Secde Menu

 

Islamiyet, islam, ilahi indir, ilahiler, sohbetler, klipler, ezgiler, islam, islamiyet dini

  SecdeGulleri.NeT
 

Anasayfa

 

      Forum-lar

 

      E-Kart /Gller

 

      iirler /Saglik

 

      Forum Kurallar

 

      Ziyaretci  Defteri

  Islam-Musiki
 

      Ezgiler

 

      iLahiler

 

      Elif-Ba

 

      Kuran Dinle

 

      Kuran- Kerim

 

      Hafzlardan Kuran

 

      Video & Klip

 

      Tecvid Dersi

 

      Kuran gren

 

      Hatim Kesi

 

      Namaz Dualar

 

      B. slam lmihali

  Son Yenilikler
 

      Islamda Kadn

 

      zel Durumlar

 

      Tesettr Bilgileri

 

      Mahrem Konular

 

      Merak Ettikleriniz

 

      Abdest & Gusl

 

      Kadn ve Namaz

 

      Devam...>>

 

      Ramazan Ay & Oru

 

      Dini Hikayeler

 

      Allah c.c & Peyg.

 

      Mezheb & Mezhebler

 

      Sorularla Islamiyet

  yelere zel
 

      ocuk Blm

 

      ocuk simleri

 

      Ruya Tabirleri

 

      Yemek Tarifleri

 

      Bayanlar Blm

  Haber ve Konular
 

      Yazdir

 

      Konular

 

      Anketler

 

      Haber Arsivi

 

      Haber Gonder

  Uye Panosu
 

      Arama

 

      Top 10

 

      Gnlk

 

      letiim

 

      Hesabiniz

 

      Tavsiye et

 

      ye Listesi

 

      Istatistikler

 

      Uye Puanlari

 

      zel Mesajlar

 

      Secde Kadrosu

 

      Sistemden k

En Aktif Uyeler

_SON_UC_UYE
 01:Apr 07, 2015Ahde vefa
 02:Mar 28, 2015hayir
 03:Mar 26, 2015Dursun 22

geceler
Puan: 267764
Mesaj: 12354

Secde_Gulleri
Puan: 157438
Mesaj: 3010

iremnur
Puan: 123479
Mesaj: 7169

cali
Puan: 85840
Mesaj: 2902

sessizlik_65
Puan: 79674
Mesaj: 2818

mira
Puan: 74389
Mesaj: 3283

TaHiR
Puan: 72315
Mesaj: 4517

HaFSaNuR
Puan: 53165
Mesaj: 1996


  Kuran Ana Sayfa     Ayet Gster      Ara
Sure : En'am Sresi(6)

u an gsterilen 1 ile 20 aras 165 Ayat(s) sayfa 1/9

 

  1  2  3  4  5  ...    » 


DԤÐYԻÐc ե Dg ^ԥš DmԻDM DhÐ{ TˆԦ Dƒֻ֥EM Dh Pּ Dg œ•iD FiFռÐ ˆÐcդ

1. Hamd, gkleri ve yeri yaratan, karanlklar ve aydnl var eden Allah'a mahsustur. (Bunca yet ve delillerden) sonra kfir olanlar (hla putlar) Rab'leri ile denk tutuyorlar.

listen En'am Sresi

Dg ^ԥ™ŸּÐ Ð | Pּ ˜y DTԸ DTԦ mԻ ‡տÐc Pּ DԾÐKּÐ JԻÐKi

2. Sizi bir amurdan yaratan, sonra lm zamann takdir eden ancak O'dur. Bir de O'nun katnda muayyen bir ecel (kyamet gn) vardr. Siz hla phe ediyorsunuz.

listen En'am Sresi

D ” DmԻDM ” DhÐ{ ˆÐԼ liœּÐ TÐiœּÐ ˆÐԼ E JŸÐmG

3. O, gklerde ve yerde tek Allah'tr. Gizlinizi, anz bilir. (Hayr ve erden) ne kazanacanz da bilir.

listen En'am Sresi

ԺE JEÐJռÐ Ð DO Ð DEM hFռÐ Dի œED ‡ԿÐE ˆÐix

4. Rablerinin yetlerinden onlara (kfirlere) bir yet gelmeyedursun, o yetlerden ille de yz evirirler.

listen En'am Sresi

”™cÐ œgFD FEÐYš ԻE TEAּÐ ”mЗ EÐJռÐ DԾÐGD E œED F mÐKÐk

5. Gerekten onlar, kendilerine Hak geldiinde onu yalanlamlard. Fakat yaknda onlara alay ettikleri eyin haberleri gelecektir.

listen En'am Sresi

DԤԼÐ iÐD œԼÐ DПÐE Ð ˜GÐռÐ Ð ˜iÐ ŸԿEּÐ ” DhÐ{ E ԼÐ ֻŸÐ ŸּÐ DhÐlԥÐE DmԻEA ‡ԥÐռÐ cÐhDhD TˆԥÐE DԾÐEh JUÐi Ð JYÐKռÐ ”EПÐEּÐ Fg־FռÐ DԾÐqEÐE Ð FˆÐcռÐ ˜iÐE D^i

6. Grmediler mi ki, onlardan nce yeryznde size vermediimiz btn imknlar kendilerine verdiimiz, gkten zerlerine bol bol yamurlar indirip evlerinin altndan rmaklar akttmz nice nesilleri helk ettik. Biz onlar, gnahlar sebebiyle helk ettik ve onlarn ardndan baka nesiller yarattk.

listen En'am Sresi

ԤÐ kԤÐE ‡ԥÐ œKEFE ” ˜iÐ|Eo ”ԥԻm FEÐcռÐ ™E Dg œ•iD DÐ gD Dի lYÐi G

7. Eer sana kt zerine yazlm bir kitap indirseydik de onlar elleriyle onu tutmu olsalard, yine de inkr ediciler: Bu, apak byden baka bir ey deildir, derlerdi.

listen En'am Sresi

˜ED Ð D־Ðkէ ‡ԥÐ ԥԡ ԤÐ DԾÐkԤÐE ԥŸE ™y DԺÐi Pּ ֿЃi

8. Muhammed'e (grebileceimiz) bir melek indirilseydi ya! dediler. Eer biz yle bir melek indirseydik elbette i bitirilmi olur, artk kendilerine gz bile atrlmazd.

listen En'am Sresi

ԤÐ TˆԥÐE ԥŸE UˆԥÐE hTָ ԤԥGmÐE ‡ԥÐռÐ E ԥÐGm

9. Eer peygamberi bir melek klsaydk muhakkak ki onu insan sretine sokar onlar yine dmekte olduklar kukuya drrdk.

listen En'am Sresi

Ԥ™c DlÐKÐk Fil֦ Ð ˜GÐա ”YE› FEg l_iD տÐּÐ E œED F mÐKÐk

10. Senden nceki peygamberlerle de alay edilmi, bu yzden onlarla alay edenleri alay ettikleri ey (azap) kuatvermiti.

listen En'am Sresi

˜֦Ð liD ” DhÐ{ Pּ DЃiD œÐ– œE ‡E˜GO DПgF

11. De ki: Yeryznde dolan, sonra (peygamberleri) yalanlayanlarn sonunun nasl olduuna bakn!

listen En'am Sresi

˜֦Ð ջÐ E ” DmԻDM DhÐ{ ˜֦Ð ե œKH ‡ԥ •Ðm DiXÐO UЈԿŸּÐ Dդ Ð DЙڻO hÐH ” DԤg ^miD DԾЕmּÐ ”ּÐ Ðտ

12. (Onlara) Gklerde ve yerde olanlar kimindir? diye sor. "Allah'ndr" de. O, merhamet etmeyi kendi zatna farz kld. Sizi, varlnda phe olmayan kyamet gnnde elbette toplayacaktr. Kendilerini ziyana sokanlar var ya ite onlar inanmazlar.

listen En'am Sresi

Ԥ E lŸ ” DÐ DEh DmԻŠ DЈԥɼ

13. Gecede ve gndzde barnan her ey O'nundur. O her eyi iitendir, bilendir.

listen En'am Sresi

˜֦Ð DŒÐi D DJ_g ԤE ”E|i DmԻDM DhÐ{ }Јռ Ԯ }ЈԼ ˜֦Ð Dվ DֺiÐM DÐ Dœ Dԧ Ð DlÐԼ Ԯ JŸǾ DÐqÐiœ

14. De ki: Gkleri ve yeri yoktan var eden, yedirdii halde yedirilmeyen Allah'tan bakasn m dost edineceim! De ki: Bana mslman olanlarn ilki olmam emredildi ve sakn mriklerden olma! (denildi).

listen En'am Sresi

˜֦Ð Dվ D^E— DÐ ‡uÐL hF ‡gDI Ð ‡ƒɼ

15. De ki: Ben, Rabbim'e isyan edersem gerekten byk bir gnn (kyametin) azabndan korkarm.

listen En'am Sresi

Ð uÐi—Ð ‡ԿÐ ÐCg ”™cÐ hXջ dڤա DЕÐj DÐG

16. O gn kim azaptan kurtarlrsa, gerekten Allah onu esirgemitir. te apak kurtulu budur.

listen En'am Sresi

DÐ ԻÐmmÐ D Fyi ”Դ œEp– Dի DÐ ԻÐmmÐ F_Ði ” ‡ԥ œ֦ pÐA ˜ci

17. Eer Allah seni bir zarara uratrsa, onu kendisinden baka giderecek yoktur. Ve eer sana bir hayr verirse, (bunu da geri alacak yoktur). phesiz O hereye kadirdir.

listen En'am Sresi

DЙEi ”Л ‡GEb DÐYŸɼ DÐ_Gi

18. O, kullarnn stnde her trl tasarrufa sahiptir. O, hkm ve hikmet sahibidir, hereyden haberdardr.

listen En'am Sresi

˜֦Ð D pÐA DœÐGi pEbN ˜֦ D pc FÐ FПּÐ DX Dդ gD DЙiÐD ־ÐghœּÐ F ԺÐ Fԥ’ DBտŸּÐ KqÐc D Š D DڤO D^Ði ˜֦Ð DpÐc ˜֦Ð DվԻE Dդ DXc DվԿ FiA ջE JqÐiœ

19. De ki: Hangi ey ahadete en byktr? De ki: (Hak peygamber olduuma dair) benimle sizin aranzda Allah ahittir. Bu Kur'an bana, kendisiyle sizi ve ulat herkesi uyarmam iin vahyolundu. Yoksa siz, Allah ile beraber baka tanrlar olduuna ahitlik mi ediyorsunuz? De ki: "Ben buna ahitlik etmem." "O ancak bir tek Allah'tr, ben sizin ortak kotuunuz eylerden kesinlikle uzam" de.

listen En'am Sresi

DԤg DJÐEּ DПKEI ˆÐi”Ǿ œԻE ˆÐi” DFÐEAּÐ DԤg ^miD DԾЕmּÐ ”ּÐ Ðտ

20. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Reslullah') kendi oullarn tandklar gibi tanrlar. Kendilerini ziyan edenler var ya, ite onlar inanmazlar.

listen En'am Sresi


165 kayttan u an gsterilen : 1 ile 20 aras sayfa 1/9

 

  1  2  3  4  5  ...    » 


 islamiyet ilahilerIslamiyet, islam, ilahi indir, ilahiler, sohbetler, klipler, ezgiler, islam, islamiyet dini

Copyright 2020-KReHiR / A.H.K- SecdeGulleri.NeT Btn Haklar Mslmanlarndr. Website Tasarm: Yp Secde_Gulleri
Web sitemiz PHP-Nuke ( 2005-2006) kodlarna sahiptir